Minister: toegangslogs van medische dossiers moeten vijf jaar bewaard blijven