Dekker: overheid moet terughoudend zijn met aanprijzen commerciële apps