Is er nog nood aan wifi, eenmaal 5G een realiteit is?