Gegevens miljoenen mensen gestolen bij pechhulp Allianz