'Meeste Amerikanen weten niet dat WhatsApp van Facebook is'