Grip op de digitale werkplek

De digitale werkplek wordt een steeds slimmer, belangrijker, maar ook complexer onderdeel van organisaties. In dit whitepaper wordt geschetst welke uitdagingen organisaties zoal tegenkomen rondom de digitale werkplek 
agconnect
10-09-2019 09:39