Autoriteit Persoonsgegevens wil GDPR-gedragscode Data Pro goedkeuren

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) is van plan om de zogenaamde Data Pro Code goed te gaan keuren. De Data Pro Code is een gedragscode die Nederland ICT opstelde, waar organisaties zich bij aan kunnen sluiten. Nederland ICT is de branchevertegenwoordiger van de ict-sector. De gedragscode is ontworpen voor bedrijven die gegevens van Nederlandse burgers verwerken. […]
techzine
14-08-2019 12:08