Keybase-directeur verving al zijn computers na inbraak bij Slack