Implementatie manager Materieel - Utrecht

HerCor BV Voor een eindklant zijn wij op zoek naar een Implementatie manager MaterieelStartdatum: 2-9-2019Einddatum: 2-9-2020Optie: ja, 2 x 6 maandenUren per week: 36Locatie: UtrechtHet trambedrijf is benoemd als een tijdelijk programma (t/m 2021) en onderverdeeld in een team TBP (Trambedrijf Projecten) en een team TBO (Trambedrijf Beheer en Onderhoud). Het doel van de organisatie is “Veilig en betrouwbaar Openbaar Vervoer binnen de gestelde kaders en tegen zo laag mogelijke kosten gedurende de levenscyclus”.Het systeem bestaat uit de bestaande SUNIJ-lijn, die loopt van Utrecht Centraal naar Nieuwegein en IJsselstein, en de nieuwe lijn 22 van Utrecht Centraal naar de Uithof, in gebruik eind 2019. Daarnaast zijn wij verantwoordelijk voor andere OV-assets zoals het Dynamische Reisinformatie Systeem (DRIS) op de bushaltes in de provincie Utrecht, de Nieuwe Tramremise en een nog te bouwen bus stalling.Wij zoek voor het Trambedrijf Beheer & Onderhoud een implementatiemanager materieel. Je bent als implementatiemanager in 2019 vooral gefocust op het vlootmanagement van het nieuwe materieel CAF 33m en 41m voor de Uithoflijn (lijn 22). Dit doe je zowel vanuit inhoud als proces. Daarnaast is de implementatie van een nieuw onderhoudscontract materieel een van je aandachtspunten. Tevens spelen dossiers als contractmanagement van de huidige onderhouds- en reinigingsovereenkomst een rol, materieelinzet UHL, spraakverbinding met OCC, Vecom i.r.t. het automatisch inleggen van rijwegen en het veilig stellen van de beelden uit de SIG en CAF trams inclusief de data ritregistratie CAF. Ook zul je in diverse werkgroepen en crashteams participeren.Door de binnenkomst van al het nieuwe materieel van CAF (2019 voor UHL en in 2020 voor de bestaande SUNIJ lijn) is het opzetten van een structuur en uitvoeren van garantiemanagement een onderdeel van jouw werkpakket. Dit geldt tevens voor de verificaties van de door CAF opgezette betrouwbaarheidscijfers en de gegevens voor preventief onderhoud en specifieke onderhoudstaken.Ook de onderdelenvoorziening gaat TBO zelf opzetten voor de CAFvoertuigen en bepalen welke artikelen benodigd zijn, de materiaalbehoefte vast stellen en afspraken maken met leveranciers. Daarnaast zijn er meerdere aanbestedingen noodzakelijk o.a. voor de inkoop van kijk- grijpmaterialen.Vanuit Predictive maintenance:Leren omgaan met Aura Diagnostics, Aura wheel, Aura lube en Aura logsInrichten van de diagnoseschermen en grafiekenInrichten van standaard rapportagesKoppelen van AURA aan SAPAnalyseren van data en aan de hand hiervan onderhoudsprogramma aanpassenEvalueren en uitbreiden van Sensornet metingenOpstellen van een kwaliteitshandboek voor schoonmaak OV voertuigen.In 2020 speelt het project VRT (Vernieuwing Regionaal Tramsysteem) een zeer grote rol binnen het Trambedrijf. Extra taken voor team Materieel in 2020 waarin jij vanuit je rol als implementatiemanager ook een deel zal vervullen:Participeren in de werkgroep materieel, CWT meetingIn bedrijf nemen 22 trams 41mOntvangst van de nieuwe tramsControle op restpuntenVoertuigconfiguratie opnemen uit Car History Book (moederbladen vullen) en steekproefsgewijs controleren in de praktijkToezicht op modificaties aan tramsOpzetten structuur voor garantiemanagement en het uitvoeren van het garantiemanagement.Wie zoeken wij:We zoeken een ervaren implementatiemanager (seniorniveau) met sensitiviteit voor een politieke werkomgeving, analytisch, daadkrachtig, besluitvaardig, oplossingsgericht en energiek. Een verbinder met ervaring in vlootmanagement en garantiemanagement binnen tram gerelateerde bedrijven.Aanvraag eisen :Afgeronde technische Bachelor of MasterMinimaal 4 jaar werkervaring op het gebied van het beheer van railmaterieelMinimaal 3 keer als beheerder implementaties van nieuw OV materieel begeleidt en uitgevoerd.Ervaring met de implementatie van materieel met per keer/project een minimale omvang van tenminste 25 voertuigen gedurende de afgelopen 10 jaarKeuzemogelijkheden• 6 of meer projecten (15 Punten)• 4 - 5 projecten (10 Punten)• 3 projecten (5 Punten)Ervaring met het opzetten van garantiemanagement voor een contract met een waarde van minimaal €1,5 mioKeuzemogelijkheden• Meer dan 3 contracten (15 Punten)• 2 - 3 contracten (10 Punten)• 1 contract (5 Punten)Ervaring in de toepassing van SAP:Keuzemogelijkheden• Meer dan 7 jaar (15 Punten)• 6 - 7 jaar (10 Punten)• 5-6 jaar (5 Punten)Ervaring in het werken met multidisciplinaire projectteams, waarbij de werkzaamheden minimaal 1 jaar aaneengesloten moeten zijn uitgevoerd:Keuzemogelijkheden• Meer dan 4 verschillende teams jaar (15 Punten)• 3 of 4 verschillende teams (10 Punten)• minimaal 2 verschillende teams (5 Punten)Extra werkervaring op het gebied van het beheren van railmaterieelKeuzemogelijkheden• 8 jaar of meer (15 Punten)• 3 - 8 jaar (10 Punten)A. Persoonlijke eigenschappen:- Duidelijk en koersvast: waaronder, maar niet alleen verstaan wordt, dat de kandidaat een duidelijke mening heeft en die goed kanuitleggen en kan omgaan met kritische partijen- Het creeren van draagvlak en onderhouden van diverse contacten- Uitstekende schriftelijke en mondelinge communicatieve vaardigheden,- waarbij de kandidaat op alle niveau’s moet kunnen acteren / schakelen (strategisch-tactisch-operationeel)- Analytisch vaardig en in staat verbanden te leggen- Resultaatgericht; Pro-actief en oplossingsgericht en open staan voor feedback- Samenwerkingsgericht; Verbindend waarbij je hard op de inhoud bent en zacht op de relatieB. Kennis:- Een relevante met succes afgeronde opleidingen) op minimaal HBO niveau, waarbij civiele techniek in ieder geval relevantis. Cursussen /opleidingen op HBO niveau en/of/ trainingen in materieelkennis, die direct samenhangen met het door deprovincie gebruikte materieel worden ook gewaardeerd.- Kennis van contractmanagement. Kennis kan via cursussen (theoretisch) zijn opgedaan of via praktijkervaring. Indien kennis zowelin de theorie als in de praktijk is opgedaan wordt dit hoger gewaardeerd. Indien het contractmanagement aantoonbaar heeft gezetenop het managen van contractuele garanties is dat een pré.- Kennis van assetmanagement: Kennis kan via cursussen (theoretisch) zijn opgedaan of via praktijkervaring. Indien kennis zowel in de theorieals in de praktijk is opgedaan wordt dit hoger gewaardeerd.- Kennis opgedaan door middel van werkervaring op het gebied van beheer van railmaterieel. Indien u een langere periode ervaringheeft opgedaan is dat een pré. Indien u werkervaring heeft met ERP beheersystemen voor railvoertuigen is dat een pre. Indien de kennis,naast werkervaring ook gebaseerd is op cursussen/ theorie wordt dit hoger gewaardeerd.- Kennis met betrekking tot het opstellen cq beoordelen van een kwaliteitshandboek voor schoonmaak van OV voertuigen.- Kennis van de betrouwbaarheidsverificatie proces- Root Cause Analysis, het analyseren van technische storingen aan de nieuwe voertuigen om te komen tot verbeteringenC. Ervaring:- Ervaring in het werken met multidisciplinaire teams, indien deelname aan het team plaatsvindt in de hoedanigheidvan implementatiemanager / projectleider is dit een pré.- Werkervaring met het implementeren van nieuw materieel. Indien je een trekkende / aanjagende rol had is dat een pre. Indien jouw rolin het project een duidelijke meerwaarde heeft gehad en/of doorslaggevend was voor het slagen van het project is dat een pre. Indien je indat project ook een procesmatige rol had, is dat een pre.- Je hebt praktijkervaring met kritische partijen- Brede ervaring met de toepassing van SAP beheersystemen- Kennis en ervaring met het opstellen en toepassen van onderhoudsconcepten om de risico’s te beheersen. Indien er in de afgelopen3 jaar ervaring opgedaan is opgedaan in het uitvoeren van een risico analyse is dit een pre. Als de beheersing van risico’s is gebaseerdop FMECA., is dit een pré.aanvraag sluit op 1-8-om 14:00 uurAlleen als uw werkervaring overeenkomt met de aanvraag, ontvangen wij graag uw:- CV (word-document), maximaal 5 pagina's en geen logo;- Motivatie;- 2 referenties van een van de laatste relevante opdrachten (referenties worden pas na toestemming gebeld);- Uurtarief (indicatie);- Beschikbaarheid en geboekte vakanties;- Onder vermelding van vacaturenummer: 1807(goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift).U kunt uw gegevens sturen naar [email protected] of bellen: 0174-235150.HerCor BV, Hoek van Holland. John van Herp 0174-235150 [email protected] of klik direct hieronder op de knop Reageren
ictbaneninnederland.nl
18-07-2019 12:00