"Meeste WhatsApp-gebruikers hebben ernstig lek niet gepatcht"