Juridische vraag: Is het onder afwitvlakjes spieken in een PDF bestand juridisch toegestaan