DINL: ‘Telcowet is onuitvoerbaar en slecht voor mkb’