Ontslagen it'er saboteert internetverbinding voormalige klanten