Veroordeelde vastgoedondernemer blijft op Google staan

Een vastgoedondernemer die in het verleden een of meerdere malen strafrechtelijk is veroordeeld, krijgt zijn naam niet weggepoetst bij Google. Hij verlangde de verwijdering van zeker 74 artikelen, maar de rechter heeft dat afgewezen. De man is in 2015 strafrechtelijk veroordeeld omdat hij door middel van dwang probeerde te voorkomen dat huurders hun huurprijs lieten toetsen door de Huurcommissie. In 2017 heeft de man een gebieds- en contactverbod opgelegd gekregen vanwege bedreiging van huurders. De ondernemer deed een beroep op de Europese Privacyrichtlijn en de Wet bescherming persoonsgegevens, maar de rechter stelde vast dat het publiek belang heeft bij kennisname van de berichtgeving omtrent de ondernemer. ‘Een en ander brengt met zich dat niet vast is komen te staan dat de verwerkte gegevens feitelijk onjuist zijn, onvolledig of niet ter zake dienend of bovenmatig zijn voor de doeleinden van de verwerking.’
emerce
25-02-2019 11:20