Samenwerkende Nederlandse partijen presenteren zich tijdens Mobile World Congress

  Ook dit jaar zijn samenwerkende Nederlandse publieke en private partijen eind februari 2019 met een Holland-paviljoen aanwezig tijdens het Mobile World Congress (MWC) in Barcelona. Het MWC is met ruim 120.000 bezoekers en veel productlanceringen van toonaangevende bedrijven de belangrijkste beurs voor de telecomindustrie. In het Holland-Paviljoen spelen onder de titel van ‘Connected Country, Smart Solutions’ onder meer 5G, beveiliging en connectiviteit in mobiliteit een rol. Daarnaast worden er verschillende Nederlandse netwerkevents georganiseerd waar markt en overheden contacten kunnen leggen en kennis kunnen uitwisselen. Het paviljoen is een publiek-private samenwerking van de ministeries van Infrastructuur & Waterstaat (IenW) en Economische Zaken en Klimaat (EZK), de Gemeente Den Haag, Enterprise Summit (van Haagse ondernemer Danny Frietman) en diverse marktpartijen, en wordt ondersteund door de Nederlandse ambassade in Madrid en het Netherlands Business Support Office in Barcelona. In de programmering op het paviljoen en de netwerkavonden gaat aandacht onder meer uit naar mobiliteitsoplossingen die op intensieve data-uitwisseling en telecommunicatie zijn gebaseerd, en naar toekomstig beleid van de samenwerkende Ministeries van IenW, EZK en het Agentschap Telecom. Direct aansluitend aan de officiële opening van het Holland Paviljoen op maandag 25 februari zal in een informele setting met 250 executives een netwerkavond plaatsvinden. Deze zal geopend worden door wethouder Saskia Bruines (portefeuille Onderwijs, Kenniseconomie en Internationaal) namens de gemeente Den Haag en ambassadeur Matthijs van Bonzel. Beide ministeries (IenW en EZ) geven tijdens deze avond inzicht in de digitale agenda van Nederland en de impact van 5G op onze samenleving.
emerce
11-02-2019 06:09