Bankafschriften online betalingen straks iets begrijpelijker

De Rabobank wil klanten meer inzicht verschaffen in (online) betalingen die via partijen als Adyen, Multisafe Pay, Buckaroo, SON NLD of CCV worden afgewikkeld. Klanten begrijpen vaak niet wat de rol in van deze bedrijven. Rabobank gaat nu als eerste bank de specifieke namen van (web)winkels zichtbaar maken in rekeningoverzichten. Een succes voor het Meldpunt Onbegrijpelijke namen op bankafschriften van de Consumentenbond. In september 2018 opende de Consumentenbond een Meldpunt Onbegrijpelijke namen op bankafschriften om inzicht te krijgen in het probleem. De actie vond snel gehoor bij de Tweede Kamer die in een debat over betalingsverkeer een motie over onduidelijke bankafschrijvingen aannam. De regering werd verzocht om met banken in gesprek te gaan met als doel dat bankafschrijvingen altijd duidelijk herleidbaar zijn tot een bedrijf of transactie. Olof King, directeur belangenbehartiging Consumentenbond prijst het initiatief van de Rabobank. ‘Consumenten vinden nog te vaak onbekende namen van betaaldiensten op hun bankafschrift, in plaats van de winkel waar iets is gekocht. Ze hebben dan vaak geen idee waarom het gaat. Rabobank maakt nu een deel van die afschrijvingen duidelijk.’ Zodra één van de grote betaaldienstverleners ook de oplossing van de Rabobank toepast, zal in circa 10 procent van de iDEAL-transacties de winkelnaam direct zichtbaar zijn. Dat komt neer op ruim 3 miljoen transacties per jaar. Vooralsnog beperkt de Rabobank zich wel tot de eigen Rabo betaalservice en die is niet erg groot.
emerce
11-02-2019 08:30