Motorola: 'Performante én betaalbare smartphone is wél mogelijk'