Groot spanningsveld tussen wil en tijd voor kennisontwikkeling