B&A evalueert subsidieregelingen voor Bronckhorst en Den Haag

Twee gemeenten – Bronckhorst en Den Haag – hebben B&A ingeschakeld om een subsidieregeling te evalueren. Voor Den Haag neemt het adviesbureau de effectiviteit van de subsidieregeling Leefbaarheid en Bewonersparticipatie onder de loep, terwijl het voor Bronckhorst kijkt naar de resultaten van een innovatiesubsidieregeling voor het sociaal domein.
consultancy.nl
07-01-2019 09:41