‘Bedrijven hebben in 2022 ruim 1,3 biljoen dollar uitgegeven aan Cloud Computing’