Cloudinfrastructuur-virtualisatiespecialist, Den Haag