Senior Enterprise Asset Management Consultants (EAM) bij Qrcus

Faciliteren van relevante solution workshops met het management, IT-functionarissen én eindgebruikers van opdrachtgever(s) om de informatie te verzamelen die nodig is voor “fit-gap” analyse; Analyseren van bedrijfsprocessen en opstellen verbetervoorstellen met name gericht op het gebied van onderhoud en aanverwante logistiek;  In staat zijn om het grotere geheel te definiëren en daarbij relaties met andere teams en werkstromen te onderkennen zoals; gegevensmigratie, autorisatie, financiën en magazijnbeheer; Configureren van SAP ECC en/of S/4 HANA-systemen. Dit op basis van specifieke business- én IT-requirements, inclusief de verbindingen met andere SAP-modules. Voor zover mogelijk gebruik makende van de SAP Best Practices in zijn/haar materiegebied; Opstellen van functionele specificaties en/of het valideren en evalueren van door anderen opgestelde functionele specificaties; Verzorgen van kennisoverdracht en training van het projectteam en/of eindgebruikers;  Leidinggeven aan minder ervaren consultants en/of betrokken functionarissen van de opdrachtgever(s).
ictbaneninnederland.nl
22-06-2018 09:06