.NET C# Sr. ontwikkelaar Gegevensmagazijn, Den Haag

Snel en transparant openbare gegevens met de buitenwereld delen. Dat is het doel van het Open Data Portaal van de opdrachtgever. Het gaat bijvoorbeeld om wetsvoorstellen, moties, amendementen en verslagen. De informatie kan gebruikt worden voor wetenschappe...
ictbaneninnederland.nl
16-05-2018 12:17