Senior Test Specialist bij Quion

PLAATS IN DE ORGANISATIE De Test specialist is werkzaam, onder verantwoordelijkheid van de Manager IT&D Supply, in een zelfsturend team. De afdeling Supply binnen IT & Delivery zorgt voor het doorvoeren van grote en kleine wijzigingen. Na het helder krijgen van de vraag (achter de vraag) binnen de afdeling Demand, komen de aanvragen in de Supply teams. Er zijn zes teams - 4 Agile Scrum teams en twee ondersteunende Kanban teams. In een team zijn er naast Informatie analisten, applicatie analisten, ontwikkelaars, meerdere testers aanwezig. Ieder team verwerkt voor een proces op een Agile wijze alle wijzigingsaanvragen. In een team is de Product Owner verantwoordelijk voor de inhoud (prioriteit van Epics en User stories). De Scrum Master is de stille kracht en zorgt dat het team ongestoord tijdens de Sprints kan werken. De teams zijn in die zin zelfsturend. Vervolgens worden de doorgevoerde wijzigingen door de afdeling Run op de bestaande systemen geplaatst.   DOEL VAN DE FUNCTIE De Test specialist draagt zorg voor het in samenhang functioneel testen van de hypotheeksystemen en aanverwante applicaties. Daarnaast beheren, vastleggen, classificeren en documenteren van testcases, testscripts, testresultaten en overige relevante informatie.   FUNCTIE-INHOUD De belangrijkste werkzaamheden zijn: Analyseren van processen als voorbereiding op het schrijven van testscripts; opstellen gestructureerde testscripts op volgens de testmethodiek TMap-Next; voorbereiden en uitvoeren van testen. Analyseren van knelpunten en voorstellen van verbeteringen. Rapporteren over de voortgang en uitvoer van testen.  Inhoudelijke bijdrage leveren aan het structureel verbeteren van het totale testproces (Test Proces Improvement); en het onderhouden van de regressietestset.
ictbaneninnederland.nl
25-04-2018 11:04