Domeinbeheerder gaat verder met SIDN fonds

Domeinbeheerder SIDN heeft besloten om het SIDN fonds de komende jaren te continueren. SIDN fonds startte in het voorjaar van 2015 en ondersteunde sindsdien bijna 150 innovatieve projecten die bijdragen aan een ‘sterker internet voor iedereen’. Volgens SIDN laat de evaluatie zien dat het fonds op een goede manier invulling geeft aan het realiseren van zijn missie en doelstellingen. Daarmee draagt het fonds ook bij aan de doelstelling van SIDN om toegevoegde waarde te leveren voor de internetgemeenschap en daarmee voor het algemeen nut. De nadruk zal komen te liggen op duurzame projecten met impact door middel van begeleiding, coaching en op het leggen van goede verbindingen met experts, financiers en andere fondsen in het netwerk van het fonds. Ook het versterken van de betrokkenheid van de .nl-registrars bij het fonds staat hoog op de agenda.
emerce
25-04-2018 10:16