Projectleider omzetten emailadressen en e-herkenning, 's-Gravenhage

Als projectleider ben je verantwoordelijk voor de realisatie van het omzetten van e-mailadressen van het kerndepartement binnen het departementsbrede programma herinrichting EZK/LNV. Je stelt een gedetailleerd plan van aanpak op, claimt de resources en bewa...
ictbaneninnederland.nl
23-04-2018 11:41