PMO Zaakgericht Werken - Zwolle en Utrecht, Overijssel en Utrecht

Voor onze opdrachtgever zoeken wij de volgende kandidaat :   Functienaam      :    PMO Zaakgericht Werken  (M/ V)   Wij zoeken een PMO met minimaal 1 jaar +  aantoonbare werkervaring met het uitvoeren van PMO  werkzaamheden in een politiek bestuurlijk krachtenveld en/of met grotere programma’s bij complexe (OVERHEIDS)instellingen. Aantoonbare werkervaring met het concept Zaakgericht werken en aantoonbare werkervaring met de Scrum/agile en Prince2 methodieken zijn ook harde functie eisen !   Werklocatie        :     Utrecht en Zwolle   (verdeling in onderling overleg)   Geplande start    :    1 mei          (gaarne zsm jouw reactie. Zie snelle afronding selectieperiode !)  Verwachte duur   :     minimaal 9 maanden !   (+ optie op verlengingen tot eind 2019)  Uren per week     :    32  a 36 uur          (verdeeld over 4 of 5 dagen per week)   Indicatie bruto maandsalaris bedraagt 6.300,-- Euro en is gebaseerd op een 36 urige werkweek. Het genoemde BM is inclusief 8 % vakantiegeld en inclusief betaalde vakantiedagen.  Exclusief :  woon/werk reiskosten 19 cent per km of per 1 ste klas OV.   H.e.e.a. afhankelijk van het aantal jaren juiste werkervaring, opleidingen en cursussen en certificeringen.  Geen ZPP:  Gezien de inhoud en aard van deze opdracht, de evt lange duur en de aanwezige (werk)gezagsverhoudingen, is deze opdracht alleen geschikt voor kandidaten die in loondienst zijn en waarvoor loonbelasting en premies volks- en werknemersverzekeringen (WW, WAO, WIA en ZW) worden afgedragen. Deze opdracht is niet geschikt voor zelfstandig ondernemers en professionals (ZZP’ers) die zichzelf uitlenen. Deze opdracht is ook niet geschikt voor de directeur-grootaandeelhouder die niet is verzekerd voor de werknemersverzekeringen. Dit is helaas een eis van onze opdrachtgever. !  Vanwege de relatieve haast van onze opdrachtgever met de afronding van deze selectie, ontvangen wij gaarne ZSM jouw CV, uiterlijk VOOR woensdag 25 april            Note 2 :    Selectiegesprekken vinden reeds plaats op vrijdag 28 of maandag 30 april te Utrecht. Gelieve hier rekening mee te houden.  Achtergrond opdracht:   Binnen het programma Zaak Gericht Werken van DICTU is men bezig met het ontwikkelen van een standaard applicatiedienst voor zaakgericht werken. De dienst wordt ontwikkeld op basis van de producten Pega en Alfresco. Vanuit Zwolle (Service Support - Professional ITSM Support of IT Services) opereert een centraal team dat het casco systeem ontwikkelt en de implementatietrajecten die bij verschillende overheidsorganisaties lopen ondersteunt.  Taken en verantwoordelijkheden :  Agendabeheer en afspraken plannen Mailbehandeling en verwerking- Opstellen en bewaken van actielijsten Mijlpalenplanning (bijhouden/actualiseren/vormgeven/bewaken) Planvorming (faseplannen invullen, plan schrijven en redigeren) Activiteitenplanning (detailplanning bewaken en bijwerken) Wijzigingenbeheer (vormgeven aan issue log, exception reporting en change management) Resourcesplanning ( toegang, vakantieschema, project benodigdheden aanvragen en invullen) Risicostrategie inclusief mitigerende maatregelen (risico sessies organiseren en risicomatrix opstellen) Communicatie (opleveren van afgesproken deliverables met bijbehorende documentatie) Rapportages (opstellen en bijhouden van voortgangsrapportages op projectniveau)- Projectoverleggen notuleren- Deadlines bewaken voor projectleiders rapportages Agendabeheer tbv projectleider en programmamanagers Het organiseren van facilitaire zaken Harde functie eisen en wensen  Opleiding  HBO/WO denk en werkniveau Certificeringen in Scrum/agile methodiek en/of P3O en/of  Prince2 is een wens Aantoonbare werkervaring met de Scrum/agile en Prince2 methodieken is een eis ! Kennis en Werkervaring eisen wensen:                      Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring met onderstaand soort werkzaamheden is een EIS !Mijlpalenplanning (bijhouden/actualiseren/vormgeven/bewaken)Rapportages (opstellen en bijhouden van voortgangsrapportages op projectniveau)Ervaring binnen een politiek gevoelige omgeving (OVERHEID !)Ervaring met, MS-Visio, MS-Project, MS- ExcelGoede beheersing Nederlandse taal (mondeling en schriftelijk) Kandidaat beschikt over gedegen IT kennis is een wens Kandidaat beschikt over kennis vastlegging van financiële processen is een wens Minimaal 1 recente referentie van eerder relevant project         ! Deze referenties hebben echter wij niet nodig bij uw eerste reactie.            Pas indien wij besluiten het CV aan te bieden.   Het CV dient opgesteld te zijn in de Nederlandse taal met een motivatie bij u eerste reactie, waarom u denkt hiervoor de juiste kandidaat te kunnen zijn.    
ictbaneninnederland.nl
21-04-2018 09:51