Rijnconsult laat Zeelandse zorgorganisatie Gors beter samenwerken

Adviesbureau Rijnconsult heeft de afgelopen twee jaar de Zeeuwse zorgorganisatie Gors ondersteund bij het project Administratieve LastenVerlichting. Al snel na de start van het project bleek echter dat de problemen binnen de organisatie niet zozeer administratief van aard waren, maar juist vooral voortkwamen uit een gebrek aan goede samenwerking.
consultancy.nl
23-02-2018 09:02