Nederland is het best voorbereid om zelfrijdende auto in te voeren

Dagelijks verschijnt in de media berichtgeving over de zelfrijdende auto, waarin pilots worden aangekondigd en de uitrol van de technologie aanstaande lijkt te zijn. Het is tijd om de stand op te maken en uiteen te zetten hoe ver de ontwikkeling staat, wat de publieke opinie is en welke stappen ondernomen dienen te worden voor een veilige introductie van de technologie.
consultancy.nl
21-02-2018 09:11