Tester ICT - Almelo

HerCor BV Voor een opdrachtgever zijn wij op zoek naar een TesterWerkniveau: SeniorKlant: Ministerie van Veiligheid en Justitie - JUSTIDLocatie: AlmeloStartdatum: Zo snel mogelijkEinddatum: 14-05-2018 VerlengbaarAantal uren per week: 36 uurUiterste aanbiedingsdatum: 29-01-2018 15:00Beschrijving OpdrachtgeverDe Justitiële Informatiedienst maakt keteninformatie toegankelijk: tijdig, op maat en op niveau. We bieden een actieve ondersteuning aan de ketenwerkprocessen. Wanneer partners in de justitiële ketens tijdig en over de juiste informatie beschikken gebeurt de rechtspleging effectiever en efficiënter. Wij maken dat mogelijk en dragen daarmee bij aan een veilige en rechtvaardige samenleving.Wat is het integer en integraal persoonsbeeld?Integer persoonsbeeldBij het vaststellen van een integer persoonsbeeld gaat het uiteindelijk om de vraag “wie is wie”? Hoe wordt bepaald wat de identiteit is van een persoon? Op welke plaatsen/momenten in de keten wordt vastgesteld of gecontroleerd wat de identiteit van een verdachte/veroordeelde is. Doel is dat degene die een misdrijf gepleegd heeft ook daadwerkelijk opgepakt, vervolgd, berecht, en gestraft wordt.Integraal persoonsbeeldHet integraal persoonsbeeld bevat “alle gegevens” betreffende een persoon. De generieke omschrijving van “integraal persoonsbeeld” is als volgt: het integraal persoonsbeeld is de verzameling van gegevens over een justitiabele (verdachte, veroordeelde) die een functionaris in de keten nodig heeft voor de juiste uitoefening van zijn functie (het nemen van een beslissing of het verrichten vaneen handeling) en waarover hij mag beschikken, gepresenteerd op de wijze zoals overeengekomen met de betreffende ketenpartner. Over welke gegevens iemand mag beschikken, wordt (juridisch) bepaald door de wet- en regelgeving en wordt geregeld via autorisaties.Beschrijving directie/afdelingDe opdracht vindt plaats binnen de directie Technologie van Justid, in opdracht van de directie Operatie. De afdeling waarbinnen de opdracht plaatsvindt is Ontwikkeling.Beschrijving omschrijving dienst, aanleiding en doelDe Justitiële Informatiedienst biedt met de Informatierotonde een uitwisselingsmechanisme waarmee informatieproducten tussen ketenpartners worden uitgewisseld. JIP faciliteert ketenwerkafspraken.Het JIP fungeert als knooppunt van gegevensuitwisseling binnen de keten en naar de ‘buitenwereld’.Ook organiseert het knooppunt zelf gegevens per keten.Met de informatierotonde bereikt Justid een generiek stelsel voor gegevensuitwisseling.De basisdiensten die JIP levert zijn:• Vanuit de context van de taak met één vraag van de professional meerdere informatieproducten tegelijkertijd beschikbaar stellen;• Bij gerede twijfel van de ontvanger van een informatieproduct, deze uniform aan de bron terug kunnen melden (terug meldvoorziening);• Het administreren van verstrekkingen van informatieproducten die via JIP zijn uitgewisseld, ook die buiten JIP om.Met het portaal op JIP kan de ketenpartner informatieproducten opvragen en zelf bepalen hoe en wanneer dit in het eigen werkproces en systeem geïntegreerd wordt. Hierdoor maakt JIP het mogelijk de USB visie gefaseerd en getemporiseerd te implementeren: voor de inrichting van de ketenwerkprocessen achter de voordeur kunnen Leverancier en Afnemer hierdoor hun eigen tempo bepalen. Door Afnemer en Leverancier op JIP aan te sluiten wordt het aantal technische connectiesdrastisch minder. Het centraal publiceren en ophalen van informatieproducten in combinatie met 1 kanaal voor de terug meldvoorziening en 1 kanaal voor de Verstrekkingen bevordert het uniform en gestandaardiseerd werken in de keten.Functiebenaming en beschrijving werkzaamhedenJe draagt in een agile en sprintmatige context bij aan het realiseren van bovenstaande functionaliteit.Je bijdrage dient zich te conformeren aan de werkwijze van het team, geënt op de invulling van de definition of done per sprint, maar ook zoals vastgelegd in de architectuur van het applicatieplatform, waar de Oracle Service Bus inclusief de Gateway een belangrijke rol speelt.Je energieke bijdrage dient zich te conformeren aan de huidige werkwijze van het team, geënt op de invulling van de definition of done.Integrale werkzaamheden zijn onder (veel) meer: functionele testen met een technische insteek, collegiale reviews, testautomatisering, het opstellen van user stories, en kwaliteitsregie door toepassing van diverse testtooling inclusief codekwaliteit (SonarQube).Het JAP-platform is gebaseerd op Oracle 12c database, een Oracle OSB, een middenlaag gebaseerd op Web-/Restservices, en front-end Angular.Je draagt bij aan het testen van generieke bouwblokken en schermcomponenten voor Angular schermen, en onze generieke bouwblokken, die over diverse productgroepen heen worden ingezet. Je bewaakt daarmee de integrale werking, ook vanuit life cycle management (oa libraries en tests vanuit Jenkins).Tevens draag je bij aan (bouw)tests met de ontwikkelaars. Doel is te komen tot herhaalbare geautomatiseerde tests die deel uitmaken van het automatische deploymentproces. Wij gebruiken daarvoor Parasoft, een tool die je herkent vanuit onder andere je ervaring met SOAP-UI en Selenium.KNOCK -OUT EISEN :De aangeboden kandidaat beschikt over TMap of ISTQB certificeringDe aangeboden kandidaat beschikt vanuit het vakgebied Testen over minimaal 2 jaar aantoonbare ervaring met het werken in Agile-teams, waarbij scrummatig software wordt voortgebracht.De aangeboden kandidaat beschikt over tenminste 1 jaar aantoonbare ervaring met meer technische testvaardigheden, zoals/waaronder de volgende voorbeelden: interfaces testen, webservices testen, XML-berichtenverkeer testenDe aangeboden kandidaat beschikt over minimaal 1 jaar ervaring met tools ten behoeve van geautomatiseerde tests. Voorbeelden: Parasoft, SOAP-UI, Selenium, of vergelijkbare tooling. Dit zien we graag terug in het CV van de kandidaatDe kandidaat beheerst Exploratory Testing (cursus en/of ervaring vanuit CVEen pré is kennis van Parasoft als testtoolingEen pré is kennis van TFSDe aangeboden kandidaat beschikt over ervaring met continuous integrationAlleen als uw werkervaring overeenkomt met de aanvraag, ontvangen wij graag uw:- CV (word-document), maximaal 5 pagina's en geen logo;- Motivatie;- 2 referenties van een van de laatste relevante opdrachten (referenties worden pas na toestemming gebeld);- Uurtarief (indicatie);- Beschikbaarheid en geboekte vakanties;- Onder vermelding van vacaturenummer: 2201(goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift).U kunt uw gegevens sturen naar [email protected] of bellen: 0174-235150.HerCor BV, Hoek van Holland. John van Herp 0174-235150 [email protected] of klik direct hieronder op de knop Reageren
ictbaneninnederland.nl
22-01-2018 12:00