ICT Projectmanager (Cyber) - Soesterberg

HerCor BV Voor een eindklant zijn wij op zoek naar een ICT  Projectmanager (Cyber) Startdatum: AsapEinddatum: 31-1-2019Uren per week: 38Locatie: Soesterberg  De werkzaamheden worden verricht binnen de afdeling Kennisopbouw van het Defensie Cyber Expertise Centrum (DCEC). Het DCEC is de centrale entiteit voor de versterking van de kennispositie en als gevolg daarvan het innovatieve vermogen van Defensie in het cyberdomein. Het DCEC verzamelt, ontwikkelt, borgt en verspreidt alle relevante cyberkennis om daarmee een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling en inzet van drie cybercapaciteiten bij Defensie (Defensief, Inlichtingen en Offensief). De afdeling Kennisopbouw heeft tot doel dé voor Defensie noodzakelijke Cyberkennis, -concepten en -doctrine te verzamelen, op te stellen of te ontwikkelen (via Research & Development (R&D) en Concept Development & Experimentation (CD&E)) om daarmee de kennispositie van defensie te versterken. Daarnaast test de afdeling bestaande cyberinstrumenten (tools) en cybermaatregelen op bruikbaarheid, effectiviteit en efficiency. De afdeling vormt het innovatiecentrum binnen het cyberdomein. De afdeling bestaat uit een Hfd Afd Kennisopbouw/Projectmanager Sr, Projectmanager Sr (bgr) en een deelprojectleider (totaal 3 VTEtn). Het Hfd Afd. Kennisopbouw/Projectmanager Sr is verantwoordelijk voor de opzet en uitvoering van kennisontwikkelings- en testprojecten, het actualiseren van de Cyberdoctrine en geeft tevens leiding aan de afdeling. De projectmanager Sr. is belast met het opzetten en uitvoeren van kennisontwikkelings- en testprojecten en het adviseren van behoeftestellers en gebruikers. De deelprojectleider houdt zich bezig met het verzamelen van cyberkennis, het opzetten en uitvoeren van eenvoudige kennisontwikkelings- en testprojecten en levert een bijdrage aan grotere kennisontwikkelings- en testprojecten. De projectmanager is belast met:Het opzetten en realiseren van kennisontwikkelingsprojecten (R&D), testprojecten en experimenten (CD&E) op Het gebied van Cyber.Het adviseren van behoeftestellers en gebruikersOnderhouden van contacten met opdrachtgevers, kennisinstituten en industrie WerkzaamhedenOpzetten, aansturen en realiseren van meerdere Cyber ontwikkelingsprojecten, testprojecten en experimenten, door:het vertalen van innovatiedoelstellingen en onderzoeksvraagstukken naar concrete project- en experiment voorstellen;het opstellen van project, test- en experimenteerplannen, inclusief planning, begroting en bijbehorende (rand-)voorwaarden i.s.m. stafgroep en behoeftesteller(s);het besturen en realiseren van de activiteiten in de diverse fasen van een project/experiment (initiatie, definitie, ontwerp, voorbereiding, realisatie en afronding) het aansturen van een multidisciplinair projectteam;het sturen op bedrijfsvoering aspecten en daarbij zorg dragen voor een efficiënte inzet van mensen en middelen, toegekende budgetten en nauwgezette (voortgangs)bewaking en monitoring; e. het afstemmen met opdrachtgevers, verwervers, marktpartijen en interne en externe uitvoerders;het analyseren van de projectresultaten op consequenties en mogelijkheden voor de Organisatie;het vastleggen en presenteren van managementinformatie en projectresultaten voor opdrachtgevers en kennisbank van DCEC; SpeelruimteProjectleider is verantwoording verschuldigd aan Hfd Afd Kennisopbouw over zijn functioneren en over de efficiëntie en effectiviteit van de verschillende projecten. Projectleider is verantwoording verschuldigd aan de opdrachtgever, behoeftesteller en/of gebruiker over de bruikbaarheid en kwaliteit van de projectresultaten en adviezen. Als basis voor de uitvoering van de werkzaamheden gelden:- Specifieke beleids- en innovatiedoelstellingen (o.a. vastgelegd in K&l-plan),- Richtlijnen van opdrachtgever, C-DCEC en Hfd Afd Kennisverzameling en-ontwikkeling- (internationale) procedures en richtlijnen op het gebied van (operationele) bedrijfsvoering, projectmanagement, testen en Concept Development & Experimentation Projectleider Sr neemt beslissingen over:- De opzet van de projecten - de uitvoering van de projectleiding,- de inzet en aansturing van mensen en middelen,- de wijze waarop de verschillende projectfasen worden doorlopen- de oplevering van de projectresultaten en diverse bijdragen en adviezen. Kennis Inzicht Vaardigheden- Brede kennis van het Cyberdomein- Gedegen kennis van methoden en technieken voor projectmanagement en testprogramma’s- lnzicht in de samenwerking tussen Defensie, overige departementen, industrie en externe kennisinstituten zoals TNO en universiteiten- Kennis van wijze van wetenschappelijk onderzoek bij universiteiten- Vaardigheid in het vertalen van (globale) onderzoeksvragen naar concrete projectdoelstellingen- Vaardigheid in het opzetten, uitvoeren en leiden van meerdere R&D- en testprojecten en experimenten- Vaardigheid in het leiding geven aan meerdere projectteams- Vaardigheid in het schrijven en presenteren van adviezen die helder en kernachtig zijn geformuleerd.- Vaardigheid in het vertalen (analyseren) van projectresultaten naar concrete toepassingen en behoeftestellingen voor Defensie Contacten- Met managers of projectleiders van de Defensie onderdelen, in bijzonder MIVD en DefCERT - (als behoeftesteller) over de verzameling/ontwikkeling van Cyberkennis die hen in staat stelt op te kunnen treden in het Cyberdomein om af te stemmen, te adviseren en te onderhandelen over de haalbaarheid en belangentegenstellingen te over bruggen;- Met de DCEC/stafgroep over de toewijzing van personeel en middelen voor de projecten om hierover af te stemmen en de projecten te kunnen opzetten, aansturen en realiseren;- Met externe kennisinstituten (zoals TNO, universiteiten) en bedrijfsleven over samenwerking in projecten en kennisuitwisseling om:inhoudelijke afspraken te maken over cle opzet, uitvoering en Defensie bijdrage aan deze gezamenlijke projecten en uiteenlopende belangen samen te brengenuitvoering van het project op juiste wijze te laten verlopenkennis uit te wisselen  knock-out eisen : duidelijk in je cv vermelden als ervaring, en een motivatie waarom jij denk deze aanvraag aan te kunnen.  Enige ervaring in/met het cyberdomein Ruime ervaring in/met project-, test- en programmamanagement Ruime ervaring met innovatieprojecten en experimenten.WO werk- en denkniveau Kennis/Opleidingseisen.Vaktechnisch algemeen: Universitaire opleiding of Hogere beroepsopleiding met meerdere jaren ervaring in/met innovatieprogramma’s/experimenten en projectmanagement.Vaktechnisch specialistisch : Algemene Cyber Security Awareness opleiding.Bij voorkeur: CIS/ICT-opleidingen.Diverse projectmanagementopleidingen.Aanvullend vakgebonden : aanvullende Cyber opleidingen.Enige ervaring in/met het cyberdomein.Ruime ervaring in/met project-, test- en programmamanagement.Ruime ervaring met innovatieprojecten en experimenten.  Talenkennis eisen: Nederlands : goed/uitstekendVreemde talen;luisteren/spreken : Engels: goedlezen/schrijven: Engels: goed Competenties:- Plannen en Organiseren- Communicatie, - Netwerken, - Analytisch- Onderhandelen,  Resultaatgericht- Conceptualiseren, - Delegeren.  Nederlands : goed/uitstekend, luisteren/spreken : Engels: goed  lezen/schrijven: Engels: goed. Aanvraag sluit op 26-1-om 11:30 Alleen als uw werkervaring overeenkomt met de aanvraag, ontvangen wij graag uw:- CV (word-document), maximaal 5 pagina's en geen logo;- Motivatie;- 2 referenties van een van de laatste relevante opdrachten (referenties worden pas na toestemming gebeld);- Uurtarief (indicatie);- Beschikbaarheid en geboekte vakanties;- Onder vermelding van vacaturenummer: 22011(goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift).U kunt uw gegevens sturen naar [email protected] of bellen: 0174-235150. HerCor BV, Hoek van Holland. John van Herp 0174-235150 [email protected] of klik direct hieronder op de knop Reageren
ictbaneninnederland.nl
22-01-2018 12:00