Rechtszaak tegen de Staat over risicoprofilering burgers

Een groep maatschappelijke organisaties, aangevoerd door het Platform Bescherming Burgerrechten, start een bodemprocedure tegen ...
security.nl
12-01-2018 13:53