Maatschappelijke organisaties klagen de Staat aan om risicoanalyses

Een groep maatschappelijke organisaties start een bodemprocedure tegen de Nederlandse Staat. Aanleiding is het gebruik van het risicoprofileringssysteem SyRI, waarmee burgers onderworpen worden aan een risicoanalyse.
nu.nl
12-01-2018 14:49