Contractmanager Technische Installaties Vastgoed per 5 feb. - Rotterdam, Zuid-Holland

Voor onze directe en vaste opdrachtgever, waar wij reeds sinds juni 2014 meerdere medewerkers hebben geplaatst (de teller staat nu op 15), zoeken wij de volgende kandidaat :   Functienaam :  Contractmanager Technische Installaties Vastgoed per 5 feb. ( M/ V)   Wij zoeken een Contractmanager Technische Installaties Politievastgoed (LEA installaties) met minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring met meerjarenonderhoudsplanningen en systemen. Aantoonbare werkervaring binnen een OVERHEIDSORGANISATIE ! is ook een harde EIS !   IDEAAL VOOR EEN KANDIDAAT DIE VAN BAAN WIL VERANDEREN OF ZPP’er WIL WORDEN.   Werklocatie         :   Rotterdam (3068 AV)   Geplande start    :   5 februari        (gaarne ZSM uw reactie, ivm afronding de selectie!)   De start kan pas plaatsvinden zodra de door TemployeeNet geselecteerde kandidaat de verklaring van geen bezwaar krijgt. Dit kan enige tijd in beslag nemen en kandidaat dient hier rekening mee te houden. (geschatte duur 6 tot 14 weken, afhankelijk van soort screening)Echter bij sommige functies mogen kandidaten van TemployeeNet reeds starten gedurende de looptijd van de screening ! Dus indien mogelijk ook eerder dan 5 februari !   Verwachte duur   :  ÉÉN JAAR !      (optie op verlengingen tot eind 2019)                                                                   Uren per week     :    36  uur          (verdeeld over 5 dagen per week)   Indicatie bruto maandsalaris bedraagt 9.500,-- Euro en is gebaseerd op een 36 urige werkweek. Het hierboven genoemde BM is inclusief 8 % vakantiegeld en betaalde vakantiedagen.  Exclusief  woon/werk reiskosten 19 cent per km  OF (indicatie) 75,-- Euro per uur voor een ZPP’er. All-in, Excl. btw   H.e.e.a. afhankelijk van het aantal jaren juiste werkervaring, opleidingen en certificeringen.  Vanwege de relatieve haast van onze opdrachtgever met de afronding van deze selectie nog in begin weeknr. 51 (18 t/m 20 dec.), ontvangen wij gaarne ZSM uw CV !  Note :   Verificatiegesprekken vinden reeds plaats op woensdag 27 december ! Gelieve hier rekening mee te houden.  - Dus eind december weet je reeds of je per 5 februari kan beginnen.  ! Ideaal ivm een evt opzegtermijn !  Opdracht omschrijving:   Om zorg te dragen voor goed contractmanagement tussen de nieuw te contracteren onderhoudspartijen en de Politie, zijn wij op zoek naar een contractmanager voor onderhouds- en vervangingswerkzaamheden aan de technische installaties van het Politievastgoed. Naar verwachting zullen de onderhoudspartijen in het tweede deel van 2017 opnieuw gecontracteerd worden. Met een opvolgend contractmanagement voor de ca. 1.000 politielocaties, willen wij hiertoe het contractmanagement beter borgen.  Functie omschrijving :   Totdat de nieuwe onderhoudspartijen gecontracteerd zijn omvat deze opdracht ook de volgende werkzaamheden:   Het borgen dat de huidige contractpartijen accurate technische informatie aanleveren volgens de huidige contracten. Hiermee valt te denken aan:  Accurate elementenlijsten.Revisietekeningen.Inlogcodes & software.Technische informatie, rapportagesVergunningen en certificatenBorgen dat er wordt voldaan aan wet- en regelgeving: de huidige contractant dient te voldoen aan alle wettelijkeVerplichtingen zoals omschreven in de huidige contracten. Dit is zeer belangrijke input voor het bestek als onderdeel van de aanbesteding.Borgen van de werking van de technische installaties. De huidige contractpartijen moeten tot einde huidige overeenkomst de contractuele verplichtingen volledig blijven nakomen.Voorbereiden van de overgang tussen huidige en nieuwe contractpartijen.Voor wat betreft de duur van de opdracht; voor nu is in de aanvraag 30-06-2018 als einddatum opgenomen, echter wordt het contract in alle waarschijnlijkheid verlengd voor 2x 12 maanden. Doelstelling:  Borging van de actuele technische informatie vanuit de huidige contractpartijenInzicht geven in en voldoen aan wet- en regelgevingBorging van de overeengekomen KPI’s vanuit de huidige onderhoudscontracten tot het einde van het onderhoudstermijn.   Verantwoordelijkheden:  Fungeert als bruggenbouwer tussen de interne Politie organisatie en de leverancierGeeft opvolging van (langdurige en structurele) problemen via Technisch BeheerStuurt op resultaat van de interne organisatie en de leverancierNeemt zelfstandig beslissingen ten goede van de organisatie in overleg met Facilitaire Services en Technisch BeheerIs escalatieverantwoordelijke richting de leverancier.   Vakmatige taken:  Beheert de huidige overeenkomst met de leverancier Beoordeeld en stuurt op basis van de KPI’s op de overeenkomst en de leverancier Adviseert de FS organisatie rondom de uitvoering van het contract Bespreekt ieder kwartaal met de leverancier de status met betrekking tot het uitgevoerde onderhoud en de KPI’s Beoordeelt de verstrekte rapportages en geeft vervolgacties aan richting Technisch Beheer, Facilitaire Services en leverancier Beoordeelt ingediende offertes en geeft hieraan vervolgacties Bewaakt en beoordeelt de inzet van onderaannemers Verzorgt via Technisch Beheer de koppeling tussen contract en het meerjaren onderhoudsplan Mutatiebeheerder op de elementenlijst (OEL).    Geen leidinggevende taken en het betreft een lijnfunctie  Contacten Samenwerking met andere contractmanagers, team technisch beheer, de lokale facilitaire organisatie, leveranciers en andere stakeholders om het beoogde resultaat te bereiken.                                       Harde functie eisen en wensen:  Vereiste (Kern)Competenties / persoonlijke vaardigheden Probleemanalyse: Signaleert problemen, zoekt en herkent belangrijke informatie, rafelt vraagstukken uiteen en legt verbanden tussen gegevens. Organisatievermogen: Bepaalt prioriteiten en geeft de benodigde acties, tijd en middelen aan om ervoor te zorgen dat activiteiten plaats vinden en zaken geregeld worden. Evalueert de voortgang en stelt waar nodig de planning en opzet bij. Overtuigingskracht: Toont gedrag dat er op is gericht om anderen te overtuigen van een bepaald standpunt en instemming te krijgen met bepaalde plannen of ideeën. Flexibel gedrag: Staat open voor en speelt adequaat en doelgericht in op verander(en)de en snel wisselende omstandigheden. Resultaatgericht: Maakt een vertaalslag van doelen naar beoogde resultaten en weet deze op een efficiënte en effectieve wijze te realiseren. Toont zich aanspreekbaar op resultaten. Samenwerken: Heeft oog voor het groepsbelang en draagt actief bij aan het gemeenschappelijke resultaat.    De 6 hierboven genoemde (Kern)Competenties moeten allemaal aanwezig zijn en moeten schriftelijk worden onderbouwd / cq / toegelicht, indien wij besluiten het CV aan te bieden    Opleiding :  Minimaal een erkende en afgeronde HBO opleiding in technische of facilitaire richting Eis ! Aanvullende cursussen en/of trainingen op het gebied van NEVI en/of Nen 2767 en/of contractmanagement en/of aanbestedingen en/of huisvesting. Eis !   Werkervaring eisen en wensen :  Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring met meerjarenonderhoudsplanningen en systemen. Eis ! Aantoonbare werkervaring binnen een overheidsorganisatie. Eis ! Aantoonbare werkervaring opgedaan met het beoordelen van verstrekte rapportages en het geven van vervolgacties richting Technisch Beheer, Facilitaire Services en leveranciers is een wens Aantoonbare werkervaring met het adviseren van Facilitaire Services rondom de uitvoering van het contract. is een wens 1 van deze hierboven genoemde wensen moet aanwezig zijn. Eis ! - Minimaal 1 recente objectieve referentie van eerder relevant project.  ! Deze referenties hebben wij echter niet nodig bij de eerste reactie.  Indien wij besluiten het CV aan te bieden.   Het CV dient opgesteld te zijn in de Nederlandse taal. Daarbij korte motivatie, waarom u denkt hiervoor de juiste kandidaat te kunnen zijn, waarin deze vereiste kernwoorden : Werving en Selectie, Overheid, Huisvesting en O&F-rapport, allemaal kort worden benoemd        
ictbaneninnederland.nl
17-12-2017 22:01