Business analist digitale informatiehuishouding, Den Haag

Ter voorbereiding op de selectie van een geschikte oplossing is de opdracht om de gebruikerswensen in kaart te brengen en te definiëren welke werkprocessen ondersteund moeten worden. De opdracht moet worden uitgevoerd in nauwe samenwerking met de gebruiker...
it-contracts
23-11-2017 15:17