Odoo Python developer bij Billing House

Verantwoordelijkheden• Ontwikkelen Python modules voor Odoo ERP framework• Ontwikkelen en integreren databases (MySQL, MongoDB)• Integratie met andere (externe) modules (b.v. payment providers)• Opzetten van ontwikkel-, test- en deployment omgevingen (continue integratie testen en deployments)• Testen van software ontwikkeld door collega’s
ictbaneninnederland.nl
21-11-2017 17:11