'Schrap Nederlandse Staat als certificaatautoriteit voor Mozilla'

Sleepnetwet zou betrouwbaarheid Staat der Nederlanden als CA aantasten ||
agconnect
01-11-2017 08:21