Systeem / Netwerkbeheerder ( security driven ) bij Isatis Cyber Security B.V.

Informatiebeveiliging behoort tot ieders taken en verantwoordelijkheden. De Security Engineer is operationeel verantwoordelijk voor de beveiliging van (delen van) de ICT infrastructuur van onze klanten. De Security Engineer heeft een uitstekende technische kennis van netwerk- en systeembeheer en is daarnaast gespecialiseerd in één of meerdere specifieke vormen van informatiebeveiliging al of niet door gebruik van “state of the art” security appliances zoals firewalls, intrusion detection/prevention systems, vulnerability scanners, web filters etc. Op basis van het beveiligingsbeleid van de klant richt de Security Engineer beoogde maatregelen in en zorgt dat deze operationeel en effectief zijn. Omdat de Security Engineer uitstekend op de hoogte is van de typische dreigingen en risico's binnen het domein en door gebruik van security monitoring technieken, is de Security Engineer alert op verschijnselen die kunnen duiden op (nog) onbekende kwetsbaarheden of ongeautoriseerde toegang. Bij incidenten neemt de Security Engineer onmiddellijk risicobeperkende maatregelen. Daarnaast neemt de Security Engineer deel aan initiatieven om beveiligingsmaatregelen te verbeteren en aan te passen aan nieuwe dreigingen en veranderingen in de ICT infrastructuur.
ictbaneninnederland.nl
31-10-2017 18:02