'Schrap Nederandse Staat als certifcaatautoriteit voor Mozilla'

Sleepnetwet zou betrouwbaarheid Staat der Nederlanden als CA aantasten ||
agconnect
31-10-2017 12:31