Procesmanager, Utrecht

Algemeen geldende verantwoordelijkheden ProcesmanagerSamen met de proceseigenaar vaststellen van procesdoelen en prestatie-indicatoren / KPIs.Analyseren van het huidige proces en vaststellen waar er verbeterpunten zijnSa...
it-contracts
31-10-2017 11:19