Procesmanager: Capacity Management en (Business) Continuity Management, Utrecht

Algemeen geldende verantwoordelijkheden Procesmanager: • Samen met de proceseigenaar vaststellen van procesdoelen en prestatie-indicatoren / KPI’s. • Analyseren van het huidige proces en vaststellen waar er verbeterpunten zijn. • Samen met sta...
it-contracts
31-10-2017 10:56