Senior ETL-ontwikkelaar bij Hanos Apeldoorn

De IT-afdeling binnen HANOS is verantwoordelijk voor zowel de bedrijfsapplicaties, de kantoorautomatisering, als de gehele IT-infrastructuur. Binnen de afdeling kennen we verschillende teams: Business Intelligence, het SAP Competence Center, Systeembeheer, en de Service Desk. Samen met de IT-contacten binnen de business, streven we iedere dag naar de best mogelijke dienstverlening, en het aanbieden van innovatieve oplossingen, richting onze klanten.  Je draagt als ETL-ontwikkelaar direct bij aan de doelstellingen van HANOS door mee te werken aan een zo goed mogelijke informatievoorziening. Je komt pro-actief met verbetervoorstellen m.b.t. de inrichting van de BI-omgeving, de wijze van modelleren, en het ontsluiten van data. Als ETL-ontwikkelaar ben je in staat om op basis van functioneel ontwerpen de benodigde gegevens te ontsluiten, en op de gewenste wijze beschikbaar te maken t.b.v. de front-end ontwikkelaars. Daarnaast draag je je steentje bij in het beheer van de omgeving, zodat de gegevens tijdig, juist, en volledig worden geladen. Indien externe kennis of capaciteit nodig is, schakel je met externe consultants. Je maakt deel uit van het BI-team, dat bestaat uit twee front-end ontwikkelaars, twee ETL ontwikkelaars, en een coördinator.
ictbaneninnederland.nl
30-10-2017 12:10